Jezsuita Roma Szakkolégium (2012-)

A Jezsuita Roma Szakkollégium egy nagyon fontos társadalmi küldetést vállalt fel, amely minket is élénken foglalkoztat. A szakkollégiummal a hallgatói képzések rendszerének kailakításában társultunk. Trénereink jelenleg életvezetés, tanulásmódszertan, időgazdálkodás, pályaorinetáció képzésekkel és ezekre épülő egyéni tanácsadással támogtaják a hallgatókat. E mellett a csapatépítések kalandja is a mi feladatunk.

Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (2012-)

A cigány szakkollégiumok közül a szegediben megvalósuló „együttélés modellt” támogatjuk azzal, hogy a mind a hallgatókkal mind a kollégium vezetésével hosszú távon kapcsolódunk. A szegedi SZOKERESZ a semmiből nőtte ki magát, és mi ebben az intenzív szellemi-lelki-közösségi-szakmai építkezésben segítjük szervezetfejlesztéssel az intézményt. A hallgatók kompeteciafejlesztését csapatépítéssel, tanulásmódszertan, önismeret, időgazdálkodás, karriertervezés kurzusokkal, üzleti és nyelvi képzésekkel támogatjuk. A kollégiumban mentor-rendszert alakítottunk ki, a mentorok és kortárssegítők képzését, szupervízióját vezetjük.

Piarista Pedagógiai Alapképzés (2012-)

A piarista rend régi vágya valósult meg azzal, hogy az „evangelizáló iskola” ideáljának elérését célzó 120 órás akkreditált tanártovábbképzést tervezett meg, és  indított el, amellyel a rend minden iskolájában dolgozó pedagógust szakmailag támogatni tudnak, és amely képes a piarista karizmát hordozni és továbbadni.

A képzés a PIPA (Piarista Pedagógiai Alapképzés) nevet kapta a keresztségben. A tanév során 5 alkalommal találkoztunk 2 tucat pedagógussal, hogy a képzés 5 alapüzenetét bennük elmélyítsük:
„Éld a hivatásod! Egyénileg kísérd a tanítványaid! Formáld az osztályközösséged! Teamben dolgozz! Légy evangelizátor!”

A tanítás, a kísérés, a tanácsadás, a szupervízió, a tapasztalati tanulás, a dráma és az élménypedagógia teljes arzenálját felvonultatta a 4 tréner és a 2 szerzetes, hogy az üzenet ne csak a fejekbe, hanem a szívekbe is megérkezzen és jó talajba jó magként hajtást hozzon, gyökeret növesszen. Az innováció és az úttörés minden öröme és fájdalma velünk volt ezen az unikális úton, amelyre nem csak hálával gondolunk vissza, hanem folytatjuk is az új tanévben fejlesztve, csiszolva azt az első kör tapasztalataival.

Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium (2012)

A szakkollégista lányok év eleji összeismerkedését és összerázódását segítettük játékos csapatépítő gyakorlatokkal, hogy jól induljon az új kollégiumi év. Egy ilyen csapatépítő nap az általános jókedven túl a kapcsolatok és egymás iránti bizalom mélyülését is mindig magával hozza. Lendületet és igazi közösségi éményt nyújt.

“Az egész közösség jól érezte magát a csapatépítés során, a számos kreatív játék kötetlen keretek között segített jobban megismerni egymást és saját magunkat is. Trénerünket felkészültnek és figyelmesnek találtuk, nagyon jó érzékkel választotta ki a korcsoportunknak és a hétvége célkitűzésének legjobban megfelelő feladatok. A csapatépítés így emlékezetes és nagyon jó élmény maradt számunkra és hasonló alkalmakon szívesen hívnánk újra Pétert trénernek.” – V. Mária