Fráter György Katolikus Gimnázium – Tanévnyitó közösségépítés

A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium tanárai számára 2017-ben augusztus 23-án kezdődött a tanév egy évadnyitó csapatépítő nappal. A nagyjából ötven tagú tantestület még egy kicsit a nyári lazításból érkezett, de hamar felvette a ritmust néhány gyakorlat hatására. Délután pedig már volt lehetőség visszapillantani az iskola történetére a napi evangéliumban megszólaló, mindig máskor munkába álló szőlőművesek képére tekintve. Többen is megfogalmazták, hogy innen lenne érdemes folytatni: merre és hogyan tovább?
Talán legközelebb!

Rendi közösségfejlesztés

Havi egy-két napra találkozunk a szerzetesi közösséggel a hónapok óta zajló közösségépítő folyamatban. Keressük a közösség egységének és szabadságának lehetőségeit, a közös zsolozsma és más szerzetesi cselekmények helyét a közösség életében, és a szolgálatok ellátásának lehetőségeit, megújításának módját is. Együttléteinkben megéljük a férfienergiák mozgását. Az egészen biztos, hogy a folyamat nem eredménytelen, sok mindent megmozdít a közösségben és tagjaiban egyaránt.

Szt. Anna

A Szent Anna Kollégium 2015. és 2016. szeptemberében is megrendezte az évindító csapatépítést és lelkigyakorlatot, melynek lebonyolításában mindkét alkalommal részt vettünk. Mintegy negyven diáklány – régebben kollégisták és újonnan beköltöző – számára adtunk lehetőséget egymás megismerésére és a kollégiumi élet előre tervezésére. A program minkét évben Péliföldszentkereszten zajlott, szabadtéri elemekkel fűszerezve.

JMSZ

A Jezsuita Menekültszolgálat egy nagyon nehéz terepen próbál úttörő munkát végezni. A még nagyon fiatal kezdeményezés elindulása után a működés különböző pontjain próbáltunk bekapcsolódni szervezetfejlesztéssel, reflexió facilitálásával, csapatépítéssel.

Testvértalálkozók

A kisebb körben zajló képzések mellett a testvértalálkozók facilitálására is vállalkoztunk. Igyekeztünk a kommunikáció témája mellett a Társaság karizmájának minél pontosabb meghatározásához eljutni. Az utolsó alkalmat pedig arra szenteltük, hogy előkészítsük a nagykáptalan témáit és a hozzájuk tartozó írásos előkészítő anyagokat.

Személyiségfejlesztés modul

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatóinak személyiségfejlesztésébe a 2016/17 tanévben kapcsolódtunk be. Kezdetben havonta egy hatórás blokkot vezettünk kommunikáció, konfliktuskezelés, tervezés és más hasonló témákban. A tanév vége felé az átalakuló struktúráknak megfelelően az félév-nyitáshoz és félév-záráshoz kapcsolódóan egy-egy napra találkozunk személyiségfejlesztés és az évi tervezés illetve reflektálás összevont programjára.

Boldogasszony Iskolanővérek – közösségek felmérése

2017 februárjában öt közösségbe kísértük el a Tartományfőnöknőt – Kikindától Debreceneig –, hogy segítsünk neki és a nővéreknek ránézni saját helyzetükre, a megtett útjukra és az irányokra. A diagnózist egy személyes kérdőív alapján már odaérkezésünk idejére elkészítettük. Bemutatása után pedig arról beszélgettünk, hogy hol állnak a házak a közösségi célkitűzésekben, és merre mozdulhatnak tovább.

Megszentelt Élet Éve – folyamatkísérés

A szerzetesekkel történt számos szép emberi és szakmai pillanat elkötelezett minket, hogy a közeledő Megszentelt Élet Évének megformálásába a saját eszköztárunkkal bekapcsolódjunk, annak előkészületét segítsük. Ennek első lépéseként egy félnapos brainstorming levezetésekor a szerzetesrendek kreatív „dream team”-jével dolgoztunk együtt. A nagyon termékeny folyamat nyomán több száz ötlettel gazdagodott a folyamatot összefogó szerzetesi iroda. Reméljük ezek közül sok kezdeményezést megvalósulva viszontláthatunk 2015-ben. A folyamat kísérését és az iroda támogatását pedig örömmel folytatjuk.

Boldogasszony Iskolanővérek – jövőtervezés

A Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi tartománya arra vállalkozott, hogy jövőjét ne csak remélje, hanem tudatosan tervezze is, a Gondviselésben bízva, az emberi, szellemi, anyagi, spirituális erőforrásokat bölcsen számbavéve. „Hogyan lehetséges ez?” kérdezték válaszra nyitottan Máriával az Ő ráhagyatkozó lelkületével, és a kilenc hónapos folyamatban lassan bontakozott ki a válasz. Ebbe a közös keresésbe kapcsolódtunk mi be támogató útitársként, a folyamatot kísérő, keretező facilitátorként, és kaptuk meg a nővérektől a megtisztelő „apostolok” jelzőt.

A folyamat egy spirituális alapozó nyitóalkalommal indult, amelyet Miriam Altenhofen SSpS nővér vezetett, majd a helyzetkép kialakításához minden helyi közösséget meglátogattunk, megismerve jelenüket, kérdéseiket, szándékaikat. Ezek a mozaikkockák álltak össze a tartományi napokon, kirajzolva nem csak a jelen kontúrjait, hanem a jövő felé mutató kérdéseket, irányokat is. Az utakat kijelölő stratégiai kérdések megválaszolásával kijelölődtek a jövő építésének csapásirányai. Ezen utakon cselekvési tervek és szisztematikusan végiggondolások következnek, amelyből közös reményeink szerint élet születik a folyamat végén. Nekünk apostolnak keresztelt fejlesztőknek nagy örömöt, tanulást és lelki közelséget adott a hetvenkettővel (az összes nővérrel) való közösség megélése.

Váci Piarista Gimnázium (2015)

2015. február 12-én kommunikációs tréningnapot tartottunk a váci Piarista Gimnázium tantestülete számára.

A cél a megértés terének növekedése volt. Már e célkitűzésből is érezhető, hogy egy nap ehhez milyen mérhetetlenül kevés. Ha őszinték akarunk lenni, egész életünkben van mit tenni e cél elérése érdekében, ahogyan önmagunk és kommunikációs képességeink fejlesztésében is. Mivel is telt mégis ez a közös nap?
Figyeltünk magunkra, arra, hogyan vagyunk jelen egy-egy helyzetben, milyen érzéseink, milyen tetteink vannak, hogyan fejezzük ki magunkat, hogyan kapcsolódunk a másikhoz. Figyeltünk egymásra, megtapasztaltuk, hogy milyen szorosan összekapcsolódik az észlelésünk, értelmezésünk és szándékaink. Tudatosítottuk, hogyan a kommunikáció konfliktusokkal jár, mindig, amikor felvállaljuk saját különbözőségünket. De ez hasznos és elengedhetetlen része a kapcsolatoknak. Rátekintettünk ezért arra is, hogy miképp kezeljük a konfliktusainkat és ez mit hoz a konyhára nekünk, illetve milyen nehézségeket kell felvállalnunk emiatt.

Délután a bibliodráma módszerével – Jézus tanításának fényében – megértettük, hogy a kommunikáció valójában a kenyérszaporítás csodája. Jézus, bár megtehette volna, hogy a semmiből lakatja jól a népet, megkérdezte az apostolokat, hogy hány kenyerük és hány haluk van, és azt az élelmet áldotta és szaporította meg, amelyet tanítványai adtak a kezébe. Ugyanígy van ez velünk is: Jézus minket is megkérdez, hogy hány „kenyerünk és halunk” van, hogy milyen érzéseink, gondolataink, szándékaink, elkötelezettségünk, tudásunk, képességünk stb. van. Arra buzdít, hogy osszuk meg Vele és egymással mindezeket, mert Ő ezt szeretné megáldani és megszaporítani, ez által építi a közösséget közöttünk. A megosztás által pedig megvalósulhat a kommunikáció csodája, amelyben mindig valami több születik, mint amit külön-külön képesek vagyunk létrehozni.