Szolgálataink

Miben lehetünk szolgálatára?

A leírások megtekintéséhez válasszon szolgálati területeink közül:

Akik a vezetés szolgálatára vállalkoznak az egyházban, egyszerre pásztorok, sáfárok, atyák, elöljárók és szolgák. Ez sokrétű kihívást és felelősséget ró azokra, akik ezt Isten és az emberek előtt vállalják. Vezetésfejlesztési programjaink ebben adnak támogatást. Abban a feszített tempóban és leterheltségben, amelyben ma sok egyházi vezető éli a mindennapjait, nem a gyors és felszíni megoldások bizonyulnak hatékonynak, a vezetés nem (túlélő)technikák kérdése – az igazi, hosszú távú megoldások mélyebbről fakadnak. A harmonikus élet kialakítása nem csak határidőnapló és időgazdálkodási technikák kérdése – saját belső erőforrásaink megtalálása ennél többet adhat. A mai magyar egyházi vezetők élethelyzetében sokkal többet jelenthet egy olyan közös tanulási keret, amelyben a saját helyzetükből tudnak kiindulni és egymás bölcsességére tudnak támaszkodni, mintha új elméleti tudások átadását vennénk célba.

A tréning jellegű képzések számunkra nemcsak a XXI. század modern ismeretközvetítő útját és módját jelentik, hanem az Isten előtti formálódás és növekedés színterei is. A képzés akkor lesz sikeres, ha keresztény alapokon állva teret nyit a tapasztalati tanulásnak, azaz az ismeretátadás mellett a készségfejlesztés és az attitűdváltoztatás is megjelenik benne. Épít a résztvevők tapasztalataira, gyakorlatias, és mélyebb elköteleződést alakít ki a résztvevőkben. Nem önmagában áll, hanem az egyházi szervezet fejlődését szolgálja. Alkalmi képzésektől a képzéssorozatokig sokféle képzés tervezésében és megvalósításában vagyunk partnerek.

  Mélyen hiszünk abban, hogy az egyház közösség, amelyben mindannyiunknak megvan a pótolhatatlan helye. Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy mindenki megtalálja helyét és örömteli szolgálatát az egyházban, a meglévő közösségek pedig élettelivé és éltetővé váljanak. Fontosnak tartjuk, hogy azok, akik egy közösségért szolgálatot vállalnak, kapjanak megerősítő gyakorlati, szakszerű felkészítést és folyamatos támogatást ehhez a küldetésükhöz. A közösségfejlesztésnek a pasztorális teológia, a csoportdinamika és a vezetéstudomány meglátásait kell integrálnia és ütköztetnie a hétköznapi gyakorlattal. Közösségépítéseink során a csapatépítés műfaját a spiritualitás természetes behozásával mélyítjük el.

   A coaching egy védett, strukturált beszélgetés-sorozat, ahol senkinek nem kell megfelelniük, és a kemény oldalukat mutatniuk. Ritka kincs lehet életükben ez a folyamat, amely megújulást, tudatosítást, inspirációt hozhat munkában, magánéletben, s a vállalt misszióban egyaránt. Azok számára ajánljuk, akik egyházi szolgálatukban vezetői szerepet vállaltak. Akik keresik vezetői erejüket és hangjukat a hétköznapokban. Akiket megpróbálnak a csapat vagy az ügyek nyújtotta kihívások, és szembesültek már a vezetés nehéz és kényelmetlen oldalaival.
   A csoportos szupervíziók során az egy szolgálati helyen vagy egy szakmában lévők számára biztosítunk védett közeget, ahol önmaguk korlátaival és társaik támogatásával egyszerre találkozhatnak, szakértő kísérésével.

   A koronavírus-járvány felborította személyes és intézményi életvitelünket, megállásra, bezárulásra vagy épp villámgyors cselekvésekre késztet. Arra ösztönöz, hogy újragondoljuk teendőinket, prioritásainkat és közben szembesüljünk vezetői határainkkal. Sok minden történik ilyenkor a lelkünkben is: nagy hullámokat élhetünk át, lehetnek kérdéseink, bizonytalanságaink, örömeink, érezhetjük magunkat egyedül vagy épp tehetetlenül. Az Egyházi Fejlesztők csapatának személyes vezetői támogatásban (coaching, szupervízó, tanácsadás) jártas szakemberei ezért az online beszélgetés lehetőségét kínálják fel mindazoknak, akik kérdéseiket szóvá tennék, vezetői dilemmáikat valakivel átbeszélnék, vagy csak egyszerűen meghallgatásra vágynak, kiadnák a gőzt vagy döntéseikhez segítséget kérnek.

   Gulyás Péter – képző, szervezetfejlesztő, coach

   A vezetők támogatásában könnyen érzékenyülök a másik nehézségére. Tudom tisztelni azt akivel éppen beszélgetek. Képes vagyok bármit lehetőségnek látni és láttatni. Megértéssel és provokációval egyaránt az előremozdulást segítem.

   gulyas.peter@egyhazifejlesztes.hu

   Koncz András  tréner, szervezetfejlesztő, coach

   Erősségem a meghallgatás. Szeretek odafigyelni emberekre, és szeretem megérteni őket. Ugyanakkor erősebben vonz az előre tekintés, mint a visszafelé nézegetés. Az elmúlt években szereztem is ebben bőven tapasztalatot: csoportos formában keresve az előrelépés lehetőségét, vagy egyénileg kísérve egy-egy vezetőt, kérdésekkel teli szakembert, vagy egy útkeresőt, amilyen én magam is vagyok.

   koncz.andras@egyhazifejlesztes.hu

   Pontyos Tamás  tréner, fejlesztő, szupervizor, coach

   Dolgoztam iskolában és dolgoztam szociális intézményben. Láttam belülről és láttam kívülről. Voltam diák, voltam pedagógus, voltam igazgató, voltam gyógypedagógus, voltam fejlesztő, voltam szakértő. Dolgoztam vezetővel, dolgoztam tantestülettel, dolgoztam munkaközösséggel és dolgoztam szakmai teammel. Szakértő voltam, tanácsot adtam, vezettem, kísértem. Egyszóval szerettem, s szeretem ezt a munkát ma is.

   pontyostamas@gmail.com

   Szásziné Fehérváry Anikó  tanácsadó, tréner, párterapeuta

   Egyszerűen Ők érdekelnek: tanárok, szociális szakemberek, egyházi munkások. Tisztelem, átérzem nagyszerű, sokszor csendben hordozott, vagy meg nem hallgatott emberi és szakmai dilemmáikat. Sokéves egyéni- és közösségfejlesztő tapasztalatommal állok készen a közös munkára: kísérésre, osztozásra, konfrontációra.

   anikoka13@gmail.com

   Szászi Balázs  családterapeuta, csoportdinamikai tréner, szupervizor

   Meghallgatni és kérdezni: ez a feladatom. Az elbeszéléssel tisztul a belső kép. Magam tapasztalata, hogy mikor azt gondoltam minden rendben, egy jó kérdéssel változott a belső kép, néha még szebb lett, néha sötét. Mikor egészen reménytelennek és kilátástalannak tűnt, néhány kérdés új nézőpontot hozott és eddig rejtett erőforrások tárultak fel. Néha semmi, de jó volt, hogy nem maradtam egyedül.

   szaszi.balazs@gmail.com

   Dr. Versegi Beáta  szupervizor, coach, tréner, keresztény antropológus

   Szerzetesnő vagyok harminc éve. Közösségemben több mint tíz évig voltam vezetői, koordinátori szolgálatban. Megtapasztaltam a vezetői munka örömeit, küszködéseit. Kiégés és a kiégésből való felépülés tapasztalatomat tartom ma már életem egyik legértékesebb tanulásának. Főként abban szeretnék támogatást adni, miként tekinthetünk rá új szempontok szerint a szakmai életünkre, hogyan fedezzük fel erőforrásainkat, és miként mobilizálhatjuk azokat. Hiszek abban, hogy életünk játéktere mindig nagyobb, mint amit megszoktunk.

   versegibm@gmail.com

   Módszertanunk – Hogyan segítünk?

   Így indul

   Minden szolgálatunk egy találkozással kezdődik. Működésünk három szóval írható le: ODAMENNI, MEGISMERNI, KÍSÉRNI. A minket megbízó, a bennünk bízó partner szándékainak megismerése, speciális szempontjainak felmérése után indulhat a konkrét fejlesztő program, képzés tervezése majd megvalósítása. A sikeres együttműködés után is kísérjük partnereinket a fejlődés útján, új fejlesztési lehetőségek felkínálásával.

   Így történik

   Munkánk során az egyház kétezer éves spirituális és szervezeti tapasztalatát ötvözzük a modern vezetéstudomány és szervezetpszichológia eredményeivel. Módszereink megválasztásában azt tartjuk szem előtt, hogy képzéseink, fejlesztéseink olyan gyakorlatokat tartalmazzanak, amelyek egyaránt lehetőséget adnak az interaktivitásra, az egymástól való tanulásra, a tapasztalatok megosztására és az Isten előtti elmélyítésre. Képzéseink a meglévő tapasztalatokra építenek, gyakorlatiasak és mélyebb elköteleződést alakítanak ki a résztvevőkben.

   Ennyibe kerül

   Tevékenységünket társadalmi vállalkozásként végezzük, ami azt jelenti, hogy nem a profitszerzés a célunk. Díjazásunk a működésünket fedezi, hogy megszerzett tudásunkkal és tapasztalatunkkal minél több, Isten országát építő és társadalmi felelősséget vállaló egyházi szervezetet segíthessünk. Egy adott projektre vonatkozó díjazásunk kiszámításakor mindig figyelembe vesszük a megrendelő pénzügyi körülményeit és lehetőségeit.

   Fejlesztői partnerséget kínálunk

   Arra vállalkozunk, hogy a fejlődni és formálódni kész egyházi emberek, közösségek és szervezetek mellé társul szegődünk, és támogatjuk őket abban, hogy Istentől kapott küldetésüket mind teljesebben tudják megélni.

   Spiritualitást integráló fejlesztési folyamatokat kínálunk

   az alábbi területeken, az alábbi specifikummal:

   • szolgáló vezetők képzése, támogatása, amely a spirituális dimenzió, identitás, szerep erősítésével is jár
   • közösségfejlesztés, amely számol a kör középpontjával
   • szervezetfejlesztés, amelyben a szervezet lelkisége lényegi elem
   • képzési rendszerek fejlesztése, amelyek képesek az ügyet hordozni és a lelkiséget átörökíteni
   • stratégiai tervezés, jövő tervezés, amely számol a gondviseléssel

   Miért érdemes minket választani?

   Mi a mi különlegességünk, mi az amit mi tudunk?

   • a legtöbb egyházi fejlesztői referencia
   • spiritualitást integráló módszertan
   • tisztán csak ezt csináljuk, „egy-ügyüségünk”, erre tettük fel az életünket
   • közösségi szolgálatban való gondolkodás
   • egyháziasság – egyházi belső tapasztalat
   • rugalmasság, alkalmazkodóképesség, kenotikus alapállás
   • személyesség, szerethetőség
   • speciális tudás és tapasztalat, transzverzális tudás
   • Isten velünk