Szolgálataink

Miben lehetünk szolgálatára?

A leírások megtekintéséhez válasszon szolgálati területeink közül:

Akik a vezetés szolgálatára vállalkoznak az egyházban egyszerre pásztorok, sáfárok, atyák, elöljárók és szolgák. Ez sokrétű kihívást és felelősséget ró azokra, akik ez Isten és az emberek előtt vállalják. Vezetésfejlesztési programjaink ebben adnak támogatást. Abban a feszített tempóban és leterheltségben, amelyben ma sok egyházi vezető éli a mindennapjait, nem a gyors és felszíni megoldások bizonyulnak hatékonynak, a vezetős nem (túlélő)technikák kérdése – az igazi, hosszú távú megoldások mélyebbről fakadnak. A harmonikus élet kialakítása nem csak határidőnapló és időgazdálkodási technikák kérdése – saját belső erőforrásaink megtalálása ennél többet adhat. A mai magyar egyházi vezetők élethelyzetében sokkal többet jelenthet egy olyan közös tanulási keret, amelyben a saját helyzetükből tudnak kiindulni és egymás bölcsességére tudnak támaszkodni, mintha új elméleti tudások átadását vennénk célba.

A tréning jellegű képzések számunkra nemcsak a XXI. század modern ismeretközvetítő útját és módját jelentik, hanem az Isten előtti formálódás és növekedés színterei is. A képzés akkor lesz sikeres, ha keresztény alapokon állva teret nyit a tapasztalati tanulásnak, azaz az ismeretátadás mellett a készségfejlesztés és az attitűdváltoztatás is megjelenik benne. Épít a résztvevők tapasztalataira, gyakorlatias, és mélyebb elköteleződést alakít ki a résztvevőkben. Nem önmagában áll, hanem az egyházi szervezet fejlődését szolgálja. Alkalmi képzésektől a képzéssorozatokig sokféle képzés tervezésében és megvalósításában vagyunk partnerek.

Mélyen hiszünk abban, hogy az egyház közösség, amelyben mindannyiunknak megvan a pótolhatatlan helye. Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy mindenki megtalálja helyét és örömteli szolgálatát az egyházban, a meglévő közösségek pedig élettelivé és éltetővé váljanak. Fontosnak tartjuk, hogy azok, akik egy közösségért szolgálatot vállalnak, kapjanak megerősítő gyakorlati, szakszerű felkészítést és folyamatos támogatást ehhez a küldetésükhöz. A közösségfejlesztésnek a pasztorális teológia, a csoportdinamika és a vezetéstudomány meglátásait kell integrálnia és ütköztetnie a hétköznapi gyakorlattal. Közösségépítéseink során a csapatépítés műfaját a spiritualitás természetes behozásával mélyítjük el.

A coaching egy védett, strukturált beszélgetés-sorozat, ahol senkinek nem kell megfelelniük, és a kemény oldalukat mutatniuk. Ritka kincs lehet életükben ez a folyamat, amely megújulást, tudatosítást, inspirációt hozhat munkában, magánéletben, s a vállalt misszióban egyaránt. Azok számára ajánljuk, akik egyházi szolgálatukban vezetői szerepet vállaltak. Akik keresik vezetői erejüket és hangjukat a hétköznapokban. Akiket megpróbálnak a csapat vagy az ügyek nyújtotta kihívások, és szembesültek már a vezetés nehéz és kényelmetlen oldalaival.
A csoportos szupervíziók során az egy szolgálati helyen vagy egy szakmában lévők számára biztosítunk védett közeget, ahol önmaguk korlátaival és társaik támogatásával egyszerre találkozhatnak, szakértő kísérésével.

Módszertanunk – Hogyan segítünk?

Így indul

Minden szolgálatunk egy találkozással kezdődik. Működésünk három szóval írható le: ODAMENNI, MEGISMERNI, KÍSÉRNI. A minket megbízó, a bennünk bízó partner szándékainak megismerése, speciális szempontjainak felmérése után indulhat a konkrét fejlesztő program, képzés tervezése majd megvalósítása. A sikeres együttműködés után is kísérjük partnereinket a fejlődés útján, új fejlesztési lehetőségek felkínálásával.

Így történik

Munkánk során az egyház kétezer éves spirituális és szervezeti tapasztalatát ötvözzük a modern vezetéstudomány és szervezetpszichológia eredményeivel. Módszereink megválasztásában azt tartjuk szem előtt, hogy képzéseink, fejlesztéseink olyan gyakorlatokat tartalmazzanak, amelyek egyaránt lehetőséget adnak az interaktivitásra, az egymástól való tanulásra, a tapasztalatok megosztására és az Isten előtti elmélyítésre. Képzéseink a meglévő tapasztalatokra építkeznek, gyakorlatiasak és mélyebb elköteleződést alakítanak ki a résztvevőkben.

 Ennyibe kerül

Tevékenységünket társadalmi vállalkozásként végezzük, ami azt jelenti, hogy nem a profitszerzés a célunk. Díjazásunk a működésünket fedezi, hogy megszerzett tudásunkkal és tapasztalatunkkal minél több, Isten országát építő és társadalmi felelősséget vállaló egyházi szervezetet segíthessünk. Egy adott projektre vonatkozó díjazásunk kiszámításakor mindig figyelembe vesszük a megrendelő pénzügyi körülményeit és lehetőségeit.

Fejlesztői partnerséget kínálunk
Arra vállalkozunk, hogy a fejlődni és formálódni kész egyházi emberek, közösségek és szervezetek mellé társul szegődünk, és támogatjuk őket abban, hogy Istentől kapott küldetésüket mind teljesebben tudják megélni.

Spiritualitást integráló fejlesztési folyamatokat kínálunk
az alábbi területeken, az alábbi specifikummal:

 • szolgáló vezetők képzése, támogatása, amely a spirituális dimenzió, identitás, szerep erősítésével is jár
 • közösségfejlesztés, amely számol a kör középpontjával
 • szervezetfejlesztés, amelyben a szervezet lelkisége lényegi elem
 • képzési rendszerek fejlesztése, amelyek képesek az ügyet hordozni és a lelkiséget átörökíteni
 • stratégiai tervezés, jövő tervezés, amely számol a gondviseléssel

 Miért érdemes minket választani?

Mi a mi különlegességünk, mi az amit mi tudunk?

 • a legtöbb egyházi fejlesztői referencia
 • spiritualitást integráló módszertan
 • tisztán csak ezt csináljuk, „egy-ügyüségünk”, erre tettük fel az életünket
 • közösségi szolgálatban való gondolkodás
 • egyháziasság – egyházi belső tapasztalat
 • rugalmasság, alkalmazkodóképesség, kenotikus alapállás
 • személyesség, szerethetőség
 • speciális tudás és tapasztalat, transzverzális tudás
 • Isten velünk

VEZETÉSFEJLESZTÉS

vezetői kutatások, műhelyek, találkozók, képzéssorozatok

Legfrissebb referenciák:

KÉPZÉSFEJLESZTÉS

képzési rendszerek tervezése, kialakítása, támogatása

Legfrissebb referenciák:

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

spiritualitást integráló szemlélettel és módszertannal

Legfrissebb referenciák:

?
Vissza