Csapatunk

Az egyházi fejlesztők egy elkötelezett keresztény szakemberekből álló hálózat, amelynek tagjai szakértelmüket, tapasztalataikat, emberségüket különböző keresztény egyházak formálásának ügyébe forgatják bele. Az egyházi fejlesztők egy hálózat, egy szövetség, egy közösségi projekt. Szándékunk, hogy egy hálózati koordinációval olyan komplex fejlesztési munkákat is meg tudjunk valósítani, ahova egy-egy képző, fejlesztő kevés. Mi megélhetjük ezáltal a szakmai közösség szinergiáit, megbízóink pedig a kért feladathoz a legjobb szakembereket kapják.

Fejlesztő szakembereink

Egyházi fejlesztői csapatunk aktív fejlesztői (referenciákkal):

Gulyás Péter

Gulyás Péter

ember, férfi, férj, apa, világi apostol, egyházi fejlesztő, képző

Vajon milyen hatása lehet annak, ha a világ legnagyobb szervezete változik? Ha megérezzük e kérdés súlyát, nem marad más lehetőségünk, mint hogy tudásunkat, időnket, tapasztalatunkat, legjobb emberségünket ebbe az ügybe fektessük. Ezt teszem egy ideje, ez mozgat, ez ad erőt a reggeli felkeléshez és az esti ébrenmaradáshoz. És az, hogy közben a szervezet alapítójának és tulajdonosának: Jézusnak a barátságát élvezhetem.

Koncz András

Koncz András

fejlesztő, közösségépítő, tréner, útkereső és nagypapa

A keresés életforma. A valóság mindennek forrása. A fejlesztés ébrenlét, ahol elengedhetem azt, amit én gondolok, és figyelhetek arra, amit más: ember és Isten. A csoportmunka élmény és mélységes mély tanulás magamról. A család otthon és tükör. A kereszténység pedig mindennek az alapja: ami megszólít, elmélyít, aktivizál, lelassít és őszinteségre hív.

Pontyos Tamás

Pontyos Tamás

tréner, fejlesztő, felnőtt, gyerek

A fejlesztés számomra utazás. Az utazás szabadság. A szabadság lehetőség. A lehetőség döntés. A döntés felelősség. A felelősség találkozás magammal, másokkal, Istennel. Minden találkozás kérdéseket teremt. Minden kérdés válaszokat hoz. Minden válasz meghallgatásra vár. Szeretek beszélni, de még jobban hallgatni. Csoportokban lenni maga az élet, csoportokkal dolgozni maga az élmény.

Szásziné Fehérváry Anikó

Szásziné Fehérváry Anikó

keresztény nő, feleség, felnőtt gyerekek anyja, aprók nagyanyja, közösség- és egyéni fejlesztő, dramatista, család- és művészetterapeuta

Megszólít törékenységünk, a Föld, az Egyház és Ember krízisei. Keresztény szakemberként keresem az áldozati perspektíva helyett Krisztus áldozatának, az Evangéliumnak gyógyító üzenetét. A keresésben lettem elkötelezett, ez nyújt örömet, ad kreativitást, segít fogadni a szédítő iramú változást, bizonytalanságot. Szegődni hívok egyéneket, családokat, csoportokat: dilemmáink tisztább értésére, megrögzöttségeink, és erőforrásaink kutatására, új viszonyulások megalkotására. Eszközök, amiket támogatok: lelassulás, személyesség, osztozás, találkozás, naprakészség.

Szászi Balázs

Szászi Balázs

gyermek, férj, apa, nagyapa, imádkozó, a rábízott egyházközség és a falu szolgálója, akolitus, csoportdinamikai szakember, családterapeuta, szupervízor, szemlélődő lelkigyakorlat kísérő

Tanulom a segítés helyett a szolgálatot, az alá-fölé rendeltség helyett a testvériséget. Fontos álmokat szőni és készségesnek lenni a valóságra. Korlátokat elfogadni és túllátni rajtuk. Felfedezni, hogy a munka, az alkotás verejtékes öröme bár mennyezetet rajzol fölénk, még nem az égbolt felettünk. Ezt a tágasságot keresem magam számára és másokkal közösen.

Piros Adorján

Piros Adorján

férj és apa, pasztorális munkatárs, tanár és tanítvány

Fiatalkoromtól tapasztalom Jézus hívását és küldését. Ennek a dinamikájára törekszem figyelni, csendben és szóban, tettben és ráhagyatkozásban. Családban, munkában, másokkal, másokért és magamért! És jó nekem, hogy Krisztus győztes csapatának a tagja lehetek!