Csapatunk

Fejlesztő szakembereink
Egyházi fejlesztői csapatunk aktív fejlesztői (referenciákkal):

Gulyás Péter – ember, férfi, férj, apa, világi apostol, egyházi fejlesztő, képző

Vajon milyen hatása lehet annak, ha a világ legnagyobb szervezete változik? Ha megérezzük e kérdés súlyát, nem marad más lehetőségünk, mint hogy tudásunkat, időnket, tapasztalatunkat, legjobb emberségünket ebbe az ügybe fektessük. Ezt teszem egy ideje, ez mozgat, ez ad erőt a reggeli felkeléshez és az esti ébrenmaradáshoz. És az, hogy közben a szervezet alapítójának és tulajdonosának: Jézusnak a barátságát élvezhetem.

Koncz András – fejlesztő, közösségépítő, tréner, útkereső és nagypapa

A keresés életforma. A valóság mindennek forrása. A fejlesztés ébrenlét, ahol elengedhetem azt, amit én gondolok, és figyelhetek arra, amit más: ember és Isten. A csoportmunka élmény és mélységes mély tanulás magamról. A család otthon és tükör. A kereszténység pedig mindennek az alapja: ami megszólít, elmélyít, aktivizál, lelassít és őszinteségre hív.

Pontyos Tamás – tréner, fejlesztő, felnőtt, gyerek

A fejlesztés számomra utazás. Az utazás szabadság. A szabadság lehetőség. A lehetőség döntés. A döntés felelősség. A felelősség találkozás magammal, másokkal, Istennel. Minden találkozás kérdéseket teremt. Minden kérdés válaszokat hoz. Minden válasz meghallgatásra vár. Szeretek beszélni, de még jobban hallgatni. Csoportokban lenni maga az élet, csoportokkal dolgozni maga az élmény.

Szásziné Fehérváry Anikó – keresztény nő, feleség, felnőtt gyerekek anyja, aprók nagyanyja, közösség- és egyéni fejlesztő, dramatista, család- és művészetterapeuta

Megszólít törékenységünk, a Föld, az Egyház és Ember krízisei. Keresztény szakemberként keresem az áldozati perspektíva helyett Krisztus áldozatának, az Evangéliumnak gyógyító üzenetét. A keresésben lettem elkötelezett, ez nyújt örömet, ad kreativitást, segít fogadni a szédítő iramú változást, bizonytalanságot. Szegődni hívok egyéneket, családokat, csoportokat: dilemmáink tisztább értésére, megrögzöttségeink, és erőforrásaink kutatására, új viszonyulások megalkotására. Eszközök, amiket támogatok: lelassulás, személyesség, osztozás, találkozás, naprakészség.

Szászi Balázs – gyermek, férj, apa, nagyapa, imádkozó, a rábízott egyházközség és a falu szolgálója, akolitus, csoportdinamikai szakember, családterapeuta, szupervízor, szemlélődő lelkigyakorlat kísérő

Tanulom a segítés helyett a szolgálatot, az alá-fölé rendeltség helyett a testvériséget. Fontos álmokat szőni és készségesnek lenni a valóságra. Korlátokat elfogadni és túllátni rajtuk. Felfedezni, hogy a munka, az alkotás verejtékes öröme bár mennyezetet rajzol fölénk, még nem az égbolt felettünk. Ezt a tágasságot keresem magam számára és másokkal közösen.

Piros Adorján – férj és apa, pasztorális munkatárs, tanár és tanítvány

Fiatalkoromtól tapasztalom Jézus hívását és küldését. Ennek a dinamikájára törekszem figyelni, csendben és szóban, tettben és ráhagyatkozásban. Családban, munkában, másokkal, másokért és magamért! És jó nekem, hogy Krisztus győztes csapatának a tagja lehetek!

VEZETÉSFEJLESZTÉS

vezetői kutatások, műhelyek, találkozók, képzéssorozatok

Legfrissebb referenciák:

KÉPZÉSFEJLESZTÉS

képzési rendszerek tervezése, kialakítása, támogatása

Legfrissebb referenciák:

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

spiritualitást integráló szemlélettel és módszertannal

Legfrissebb referenciák:

?
Vissza