Belső Iránytű

Legelső közös munkánk a Jézus Szíve Társaság tagjaival 2015 tavaszán volt. Azzal a felismeréssel keresett meg bennünket az elöljáró, hogy egy mai modern szerzetesrendben a fiatalabb testvérek mindannyian vezetői beosztásban vannak, vagy hamarosan vezetőkké válnak. Viszont nem igazán vannak felkészülve erre, sem szemléletben, sem vezetői ismeretekben. Ezért az első négynapos munkánkban a saját fejlesztésű Belső Iránytű programunkat szabtuk át a társaság igényeire. Mivel mindannyian élveztük és hasznosnak találtuk a közös munkát, azóta is folytatjuk.

Vitorla – Ifjúsági vezetőképzés

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodájának felkérésére egy 100 órás ifjúsági közösségvezető képzést dolgoztunk ki, amely sikerrel le is zajlott. A megvalósításban a kezdeteknél, a vitorlások vízre bocsátásakor, majd a csapatépítéssel foglalkozó résznél, végül a zárásnál vettük ki a részünket.

Intézményvezetői Fórum

Két alkalommal találkoztunk a jezsuita intézmények vezetőivel – felszenteltekkel és laikusokkal –, hogy segítsünk nekik ránézni arra a helyzetre, amiben vannak, amiben élnek, amiben dolgoznak. A vezetői, szakmai napnak mi egy részletét facilitáltuk, amelyben a vezetők egyszer bárkát építettek, egyszer pedig kézikönyvet szerkesztettek a jezsuita vezetők számára.

Katekéta mentorképzés

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája 2013 őszén indította el a Szent Barnabás Mentorprogramját. A program létrejöttét az indokolta, hogy az egyházmegye katekétái olyan szakmai kihívásokkal és a nevelés során felmerült problémákkal találkoznak, melyeket egyedül nehezen tudtak megoldani. A Kateketikai Iroda missziójának tekinti a katekéták hivatásának megerősítését, szakmai, lelki és pasztorális támogatását. Ennek megoldására indították a mentorprogramot, melynek keretében jelenleg az egyházmegye mentor-katekétáinak képzése zajlik.

2016 szeptemberében egy évindító csapatépítő nap keretében találkoztunk mintegy húsz mentorral. A nap középpontjában Elizeus meghívásának szentírási jelenete állt: „Illés odament hozzá, s rávetette palástját” 1.Kir 19,19-21.

Isteni Ige Társasága (2015)

Az Isteni Ige Társasága (verbiták) évente kétszer szervez továbbképzést az állandó fogadalmat tett tagjai részére.

Idén március 2-4. között a budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház adott helyet a 18 atya és testvér számára megtartott vezetői képzésnek, melyet az Egyházi Fejlesztők trénerei vezettek. A nyitó- és zárónapon a vezető személyisége került középpontba, míg a középső napon Lázár László vezetésével egy sűrű szakmai programot valósítottunk meg. A verbiták nyitottsága és vidámsága nagyban hozzájárult a program sikeréhez.

A zárókörben megfogalmazott gondolatok között ilyenek hangzottak el:
„Fontos, hogy megszólító, hasznos képzéseken vegyünk részt, amiben eddig még nem gyakran volt részünk.” „Meglepő volt számomra, hogy civilek vezettek minket, de jó volt látni tudásukat és elkötelezettségüket.” „Sikerült túllépnem önmagamon és a szakmai tudás mellett egymásról is nagyon sokat tanultunk.” „Úgy irányítottátok a kurzust, hogy beszélgessünk olyan dolgokról, amikről nem szoktunk beszélgetni.” „Majdnem kár, hogy már most befejezzük :).” „Annyira öröm van most bennem, hogy létrejött ez a kurzus, ami első a magyar rendtartományban… Amire vágytam, megtörtént.”

A képzésről a verbiták honlapján is található egy beszámoló.

Jézus Szíve Társaság (2015)

Február 19. és 22. között négynapos vezetőfejlesztő programot tartottunk a Jézus Szíve Társaság 12 testvére számára. A mai szerzetesközösségek számára nagy kihívás, hogy tagjaik vezetői pozíciókban dolgoznak, melyhez azonban gyakran nem rendelkeznek előképzettséggel és speciális felkészültséggel. Egyházi fejlesztőkként abban hiszünk, hogy személyes életutunkra rátekintve és összegyűjtve vezetői mintáinkat, tapasztalatainkat, mindannyian tudatosíthatjuk magunkban vezetői talentumainkat és ezáltal növekedhetünk vezetői szolgálatunkban.

A testvérek a program elejétől fogva nyitottan és érdeklődően kapcsolódtak a munkába. Láthatóan jól esett számukra a szakmai programokkal összefonódó sok spirituális elem az imától a bibliodrámáig. A négynapos programnak jó hátteret biztosított a ciszterci nővérek kismarosi monostora.

Váci Egyházmegye (EKIF) – iskolaigazgatók közti közösségfejlesztés

A Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága azzal keresett meg minket, hogy a fenntartásukban lévő iskolák vezetése közötti emberi, szakmai szálakat húzzuk közelebb úgy, hogy közben a spirituális szálat is befonjuk ebbe a hálóba. A háló képe megihletett minket és ezt a hálózatfejlesztő munkát a bibliai emberhalász képre építettük fel. Azzal a céllal vágtunk bele a feladatba, hogy ne csak egy jó élményt és impulzust adjunk a 70-nél is több jelen lévő vezetőnek, hanem hálózatukat az érdekközösségtől az értékközösség irányába mozdítsuk. Inspirálni indultunk és egy végigdolgozott nap után feltöltve tértünk haza.

Piarista házfőnökök képzése (2013)

Mit jelent házfőnöknek lenni ma a mindennapokban? Hogyan alakítsák a ház életét az anyagi, kapcsolati, szellemi, lelki téren? Zsolozsma vagy megosztás? Piarista házfőnökök közös két napos képzése során igazi személetváltásoknak, építő, megértéseket, közeledést hozó párbeszédeknek, gyógyító esetmegbeszélésnek, generációkat átölelő testvériségnek, őszinte kérdésfeltevéseknek és válaszkereséseknek lehettünk tanúi és külső támogatói.

Dugonics András Piarista Gimnázium (2013)

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium vezetősége arra vállalkozott, hogy újragondolja, megfogalmazza és letisztítsa: mi az iskola küldetése (misszió), miben hisznek (credo), mik azok az alapértékek, melyek őket jellemzik és melyek továbbadására az iskola hivatott. Az alkotó munka összes termékeny feszültsége, izzadtsága és felszabadító öröme velünk volt, amikor a szavak mondatokká áltak össze, lendületbe hozva és megmozgatva nem csak  a vezetőséget, hanem később az egész tanári kart és szerzetesi közösséget.

Katolikus Egyetemi Lelkészség Szeged (2012)

Az Egyetemi Lelkészség a közösségek közössége egyházmodell szerint épül fel, ezért elsődleges fontosságú, hogy a közösségek vezetői fel legyenek készülve a közösségvezetés komplex feladatára. Az együtt töltött hétvége lelki, szellemi, szakmai téren is formálta a vezetőket és eszköztárukat egy olyan kipróbált módszerrel növelte, amely a közösségi alkalmak tudatosabb felépítését teszi számukra lehetővé. A közösségvezetők nem utolsó sorban maguk is közösségi taggá válhattak ebben a két napban és saját élményt szerezhettek, a vezetés terhét kicsit letéve.