Intézményvezetői Fórum

Két alkalommal találkoztunk a jezsuita intézmények vezetőivel – felszenteltekkel és laikusokkal –, hogy segítsünk nekik ránézni arra a helyzetre, amiben vannak, amiben élnek, amiben dolgoznak. A vezetői, szakmai napnak mi egy részletét facilitáltuk, amelyben a vezetők egyszer bárkát építettek, egyszer pedig kézikönyvet szerkesztettek a jezsuita vezetők számára.