Intézményvezetői esetmegbeszélés

A Társaság apostoli rendként intézményeket is üzemeltet, melyek vezetését általában a Társaság tagjai látják el. Az ő számukra rendszeres esetmegbeszéléseket vezettünk.