Dugonics András Piarista Gimnázium (2013)

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium vezetősége arra vállalkozott, hogy újragondolja, megfogalmazza és letisztítsa: mi az iskola küldetése (misszió), miben hisznek (credo), mik azok az alapértékek, melyek őket jellemzik és melyek továbbadására az iskola hivatott. Az alkotó munka összes termékeny feszültsége, izzadtsága és felszabadító öröme velünk volt, amikor a szavak mondatokká áltak össze, lendületbe hozva és megmozgatva nem csak  a vezetőséget, hanem később az egész tanári kart és szerzetesi közösséget.