MEPA

A szerzetesi pedagógiai alapképzés (SZEPA) – mely alapul szolgált a piarista (PIPA), szalézi (SZEPA), jezsuita (JEPA) és Boldogasszony Iskolanővérek (BIPA) képzések megvalósításához – mintájára 2015-ben elkészítettük a Megváltós Nővérek pedagógiai alapképzésének koncepcióját. A programot egyetlen iskolára szabtuk, mivel a Rendnek egy iskolája van, a Szent Margit Gimnázium. A képzés koncepciója kész, de még nem került megvalósításra.

Képzések

A fiatalabb korosztállyal dolgozva többféle témát érintettünk a közös munka során. Kommunikációs tréning, majd konfliktuskezelés tréning – beépített konfliktuskezeléssel – és csoportok belső élete volt a három téma, amire egyenként 3-4 napban sort kerítettünk.

Szaléziak – Szalézi Pedagógiai Alapképzés

A Szalézi Intézmény Fenntartó felkérésére a Szerzetesi Pedagógia című Sapientián akkreditált 120 órás pedagógus-továbbképzési programot a rendi szándékokra és iskolahálózati célokra alakítottuk. Létrejött a SZAPA (Szalézi Pedagógiai Alapképzés) úgy, hogy 2014/15 tanévben a rendi pedagógiai vezetés és az iskolaigazgatók csapatával nemcsak végigéltünk 120 vidám és fárasztó képzési órát, hanem ennek során ki is fejlesztettünk egy olyan folyamatot, amely alkalmas lesz hosszú távon a szalézi pedagógusok folyamatos formálására. Don Bosco szelleme és mai magyar követőinek talpraesettsége, elkötelezettsége, munkabírása, mindent humorba fordító képessége kellett a közös sikerhez. Azóta két évfolyamon ötven szalézi iskolában tanító pedagógus vett részt a képzésen.

2015 januárjában a Mária Rádió Szalézi Tematikus napján két szalézi munkatárssal beszélgettünk a képzésről.
Ide kattintva elérhető a teljes rádióműsor anyaga.

Katekéta mentorképzés

A Kateketikai Iroda fontosnak tartja az egyházmegye hitoktatóinak folyamatos fejlesztését, korszerű ismeretekhez juttatását, ennek megfelelően minden félévben – ősszel és tavasszal – továbbképzést szervez. 2016. szeptemberében Békéscsabán 40 fő, 2017. márciusában pedig Szegeden 90 fő részvételével mi vezettük a programot.

Békéscsabán tíz perc kellett csak a program elején, hogy az előadásra berendezett széksorokat körré alakítsuk. Szegeden nagyobb kihívás volt 90 emberrel dolgozni: a résztvevőket hatos kiscsoportokba ültettük, és így együtt beszélgették-reflektálták végig a napot. A téma a tervezés volt. A nap során inkább saját élményeket szerezhettek a résztvevők, a nap végén pedig egy számukra készített összefoglalót vehettek kézbe: Tervezés a hitoktatásban címmel.

http://www.kateketa.hu/index.php/hitoktatoknak/tovabbkepzes/

Jezsuita Roma Szakkolégium (2012-)

A Jezsuita Roma Szakkollégium egy nagyon fontos társadalmi küldetést vállalt fel, amely minket is élénken foglalkoztat. A szakkollégiummal a hallgatói képzések rendszerének kailakításában társultunk. Trénereink jelenleg életvezetés, tanulásmódszertan, időgazdálkodás, pályaorinetáció képzésekkel és ezekre épülő egyéni tanácsadással támogtaják a hallgatókat. E mellett a csapatépítések kalandja is a mi feladatunk.

Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (2012-)

A cigány szakkollégiumok közül a szegediben megvalósuló „együttélés modellt” támogatjuk azzal, hogy a mind a hallgatókkal mind a kollégium vezetésével hosszú távon kapcsolódunk. A szegedi SZOKERESZ a semmiből nőtte ki magát, és mi ebben az intenzív szellemi-lelki-közösségi-szakmai építkezésben segítjük szervezetfejlesztéssel az intézményt. A hallgatók kompeteciafejlesztését csapatépítéssel, tanulásmódszertan, önismeret, időgazdálkodás, karriertervezés kurzusokkal, üzleti és nyelvi képzésekkel támogatjuk. A kollégiumban mentor-rendszert alakítottunk ki, a mentorok és kortárssegítők képzését, szupervízióját vezetjük.

Piarista Pedagógiai Alapképzés (2012-)

A piarista rend régi vágya valósult meg azzal, hogy az „evangelizáló iskola” ideáljának elérését célzó 120 órás akkreditált tanártovábbképzést tervezett meg, és  indított el, amellyel a rend minden iskolájában dolgozó pedagógust szakmailag támogatni tudnak, és amely képes a piarista karizmát hordozni és továbbadni.

A képzés a PIPA (Piarista Pedagógiai Alapképzés) nevet kapta a keresztségben. A tanév során 5 alkalommal találkoztunk 2 tucat pedagógussal, hogy a képzés 5 alapüzenetét bennük elmélyítsük:
„Éld a hivatásod! Egyénileg kísérd a tanítványaid! Formáld az osztályközösséged! Teamben dolgozz! Légy evangelizátor!”

A tanítás, a kísérés, a tanácsadás, a szupervízió, a tapasztalati tanulás, a dráma és az élménypedagógia teljes arzenálját felvonultatta a 4 tréner és a 2 szerzetes, hogy az üzenet ne csak a fejekbe, hanem a szívekbe is megérkezzen és jó talajba jó magként hajtást hozzon, gyökeret növesszen. Az innováció és az úttörés minden öröme és fájdalma velünk volt ezen az unikális úton, amelyre nem csak hálával gondolunk vissza, hanem folytatjuk is az új tanévben fejlesztve, csiszolva azt az első kör tapasztalataival.