Boldogasszony Iskolanővérek – jövőtervezés

A Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi tartománya arra vállalkozott, hogy jövőjét ne csak remélje, hanem tudatosan tervezze is, a Gondviselésben bízva, az emberi, szellemi, anyagi, spirituális erőforrásokat bölcsen számbavéve. „Hogyan lehetséges ez?” kérdezték válaszra nyitottan Máriával az Ő ráhagyatkozó lelkületével, és a kilenc hónapos folyamatban lassan bontakozott ki a válasz. Ebbe a közös keresésbe kapcsolódtunk mi be támogató útitársként, a folyamatot kísérő, keretező facilitátorként, és kaptuk meg a nővérektől a megtisztelő „apostolok” jelzőt.

A folyamat egy spirituális alapozó nyitóalkalommal indult, amelyet Miriam Altenhofen SSpS nővér vezetett, majd a helyzetkép kialakításához minden helyi közösséget meglátogattunk, megismerve jelenüket, kérdéseiket, szándékaikat. Ezek a mozaikkockák álltak össze a tartományi napokon, kirajzolva nem csak a jelen kontúrjait, hanem a jövő felé mutató kérdéseket, irányokat is. Az utakat kijelölő stratégiai kérdések megválaszolásával kijelölődtek a jövő építésének csapásirányai. Ezen utakon cselekvési tervek és szisztematikusan végiggondolások következnek, amelyből közös reményeink szerint élet születik a folyamat végén. Nekünk apostolnak keresztelt fejlesztőknek nagy örömöt, tanulást és lelki közelséget adott a hetvenkettővel (az összes nővérrel) való közösség megélése.