Fráter György Katolikus Gimnázium – Tanévnyitó közösségépítés

A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium tanárai számára 2017-ben augusztus 23-án kezdődött a tanév egy évadnyitó csapatépítő nappal. A nagyjából ötven tagú tantestület még egy kicsit a nyári lazításból érkezett, de hamar felvette a ritmust néhány gyakorlat hatására. Délután pedig már volt lehetőség visszapillantani az iskola történetére a napi evangéliumban megszólaló, mindig máskor munkába álló szőlőművesek képére tekintve. Többen is megfogalmazták, hogy innen lenne érdemes folytatni: merre és hogyan tovább?
Talán legközelebb!

Rendi közösségfejlesztés

Havi egy-két napra találkozunk a szerzetesi közösséggel a hónapok óta zajló közösségépítő folyamatban. Keressük a közösség egységének és szabadságának lehetőségeit, a közös zsolozsma és más szerzetesi cselekmények helyét a közösség életében, és a szolgálatok ellátásának lehetőségeit, megújításának módját is. Együttléteinkben megéljük a férfienergiák mozgását. Az egészen biztos, hogy a folyamat nem eredménytelen, sok mindent megmozdít a közösségben és tagjaiban egyaránt.

Szt. Anna

A Szent Anna Kollégium 2015. és 2016. szeptemberében is megrendezte az évindító csapatépítést és lelkigyakorlatot, melynek lebonyolításában mindkét alkalommal részt vettünk. Mintegy negyven diáklány – régebben kollégisták és újonnan beköltöző – számára adtunk lehetőséget egymás megismerésére és a kollégiumi élet előre tervezésére. A program minkét évben Péliföldszentkereszten zajlott, szabadtéri elemekkel fűszerezve.

MEPA

A szerzetesi pedagógiai alapképzés (SZEPA) – mely alapul szolgált a piarista (PIPA), szalézi (SZEPA), jezsuita (JEPA) és Boldogasszony Iskolanővérek (BIPA) képzések megvalósításához – mintájára 2015-ben elkészítettük a Megváltós Nővérek pedagógiai alapképzésének koncepcióját. A programot egyetlen iskolára szabtuk, mivel a Rendnek egy iskolája van, a Szent Margit Gimnázium. A képzés koncepciója kész, de még nem került megvalósításra.

JMSZ

A Jezsuita Menekültszolgálat egy nagyon nehéz terepen próbál úttörő munkát végezni. A még nagyon fiatal kezdeményezés elindulása után a működés különböző pontjain próbáltunk bekapcsolódni szervezetfejlesztéssel, reflexió facilitálásával, csapatépítéssel.

Testvértalálkozók

A kisebb körben zajló képzések mellett a testvértalálkozók facilitálására is vállalkoztunk. Igyekeztünk a kommunikáció témája mellett a Társaság karizmájának minél pontosabb meghatározásához eljutni. Az utolsó alkalmat pedig arra szenteltük, hogy előkészítsük a nagykáptalan témáit és a hozzájuk tartozó írásos előkészítő anyagokat.

Képzések

A fiatalabb korosztállyal dolgozva többféle témát érintettünk a közös munka során. Kommunikációs tréning, majd konfliktuskezelés tréning – beépített konfliktuskezeléssel – és csoportok belső élete volt a három téma, amire egyenként 3-4 napban sort kerítettünk.

Belső Iránytű

Legelső közös munkánk a Jézus Szíve Társaság tagjaival 2015 tavaszán volt. Azzal a felismeréssel keresett meg bennünket az elöljáró, hogy egy mai modern szerzetesrendben a fiatalabb testvérek mindannyian vezetői beosztásban vannak, vagy hamarosan vezetőkké válnak. Viszont nem igazán vannak felkészülve erre, sem szemléletben, sem vezetői ismeretekben. Ezért az első négynapos munkánkban a saját fejlesztésű Belső Iránytű programunkat szabtuk át a társaság igényeire. Mivel mindannyian élveztük és hasznosnak találtuk a közös munkát, azóta is folytatjuk.

Személyiségfejlesztés modul

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatóinak személyiségfejlesztésébe a 2016/17 tanévben kapcsolódtunk be. Kezdetben havonta egy hatórás blokkot vezettünk kommunikáció, konfliktuskezelés, tervezés és más hasonló témákban. A tanév vége felé az átalakuló struktúráknak megfelelően az félév-nyitáshoz és félév-záráshoz kapcsolódóan egy-egy napra találkozunk személyiségfejlesztés és az évi tervezés illetve reflektálás összevont programjára.