Piarista házfőnökök képzése (2013)

Mit jelent házfőnöknek lenni ma a mindennapokban? Hogyan alakítsák a ház életét az anyagi, kapcsolati, szellemi, lelki téren? Zsolozsma vagy megosztás? Piarista házfőnökök közös két napos képzése során igazi személetváltásoknak, építő, megértéseket, közeledést hozó párbeszédeknek, gyógyító esetmegbeszélésnek, generációkat átölelő testvériségnek, őszinte kérdésfeltevéseknek és válaszkereséseknek lehettünk tanúi és külső támogatói.